Aanbod voor (HR)managers

Johan: ‘Je bent je ervan bewust dat je in een kwartier iemands leven overhoop haalt. Het is heel akelig, maar bij het voeren van ontslaggesprekken heb ik mezelf moeten aanleren me af te sluiten voor de emoties van de medewerkers. Als ik me hierin ga verdiepen, kan ik mijn werk niet meer goed doen. Toch gaat het bedrijfsbelang boven het individuele belang . En dat is een lastige afweging’

Hoe voert u een ontslaggesprek?

Als leidinggevende, personeelsfunctionaris of hr-manager kan het voorkomen dat u binnen uw organisatie de taak heeft om het ontslag van medewerkers te organiseren en uit te voeren. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de praktische, financiële en juridische aspecten. Maar, hoe kondigt u een ontslag aan? Hoe voert u een ontslaggesprek? Hoe gaat u om met de reactie van de medewerker? Hoe is een afscheid geregeld? De wijze waarop een medewerker ontslag aangezegd krijgt, heeft een duidelijke invloed op het vervolg , de emoties en de tijd die uw medewerker nodig heeft om te herstellen en de draad weer op te pakken. Het boek ‘Maak er werk van’ geeft u inzicht in de beleving van werknemers bij ontslag. Het geeft aanwijzingen over hoe u vanuit uw positie een ontslag zo goed mogelijk kunt begeleiden, zodat dit een gunstig effect kan hebben op de emotionele, praktische en zakelijke afhandeling en verwerking van het ontslag bij uw medewerker.

Wij bieden in combinatie met het boek ‘Maak er werk van’ :

  • ‘Ontslag werkt!’-sessies voor uw medewerkers
  • Advies over ontslag aan leidinggevenden en hr-managers
  • Intervisietrainingen en begeleide intervisie voor (HR) managers
  • Lezingen en presentaties

Voor informatie, stuur een bericht via de contactpagina.